สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 419
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,118,387
17 พฤศจิกายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             

  นานาสาระ
การดูแลรักษาสีรถให้สวยสดใส
[25 มกราคม 2557 13:12 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3131 คน

การดูแลรักษาสีรถให้สวยสดใส
 
         โดยธรรมชาติของสารเคมีที่นามาประกอบเป็นสีนั้นจะสามารถต้านทาน และคงทนต่อสภาพแวดล้อมหรือความผันแปรของภูมิอากาศได้ดีในระดับหนึ่งเท่านั้น หากการบารุงไม่ดีพอหรือไม่ถูกวิธีแต่จะทาให้รถเสียเร็วยิ่งขี้น
ข้อควรระวังเพื่อการรักษาสีรถ มีดังนี้ 1.ไม่ควรจอดรถไว้ใกล้ๆ กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยสารเคมีบางอย่างออกมาเช่น โรงงานผลิต อาหารสัตว์ โรงงานผลิตสารเคมีเพราะฝุ่นละอองจากอาหารสัตว์ หรือสารเคมีที่ปลิวมาติดผิวสีของ รถอาจจะเป็นกรดหรือด่างเข้มข้นสามารถกัดสีให้เป็น จุดเป็นดวงได้หรือทาให้สีอ่อนตัวลงได้ 2.ควรพยายามจอดรถในที่ร่มหรือที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นไม่อับชื้น หากจาเป็นต้องจอดกลางแดด ควรใช้ผ้าคลุมกันแดดไว้ 3.เมื่อขับรถผ่านบริเวณที่มีฝุ่น โคลนหรือชายทะเลเป็นเวลานานๆ ควรล้างฝุ่น โคลนหรือ คราบต่างๆ ออกให้หมดเพราะคราบเหล่านี้สามารถดูดความชื้นได้ดี จึงทาให้ฝิวสีเสื่อม คุณภาพได้ง่ายและบางครั้งสิ่งสกปรกที่เกาะติดผิวสีรถก็เป็นสารเคมีที่ทาอันตรายต่อสีรถด้วย 4.อย่าทาให้รถเกิดรอยขีดข่วนหรือหลุดร่อนเพราะจะทาให้ตัวรถผุและจะลามออกเป็น บริเวณกว้างทั้งนี้ เพราะรอยขีดข่วนจะไม่สามารถป้องกันความชื้นให้กับผิวโลหะได้ 5.หากมีคราบน้ามันหรือสารเคมีต่างๆ เปื้อนผิวสีต้องรีบล้างออกทันที โดยใช้ผ้าชุบน้าสะอาดหรือผสมสบู่อ่อนๆ หรือ แชมพูสาหรับล้างรถก็ได้ ห้ามใช้ทินเนอร์ น้ามันหรือสารเคมีใดๆ ทาความสะอาดสีรถโดยเด็ดขาด สารเคมีที่มีโอกาสจะถูกสีรถได้ง่ายก็คือ น้ามันเบรกซึ่งจะกัดสีในทันทีที่สัมผัสกับสีรถ การใช้จึงต้องระวังเป็นพิเศษ นอกจากนี้น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่น และน้าหอมประจารถก็ฒีผลต่อสีรถเช่นกันหากหกเลอะรถควรรีบใช้ผ้านุ่มที่สะอาดเช็ดออกโดยเร็วและล้างด้วยน้า
ลบคราบสติ๊กเกอร์บนสีรถ รอยคราบที่เกิดจากการแกะสติ๊กเกอร์ที่อยู่บนผิวสีรถออกนั้น สามารถแก้ไขได้ โดยใช้ยาขัดExtra100 แล้ว ลงแว๊กซ์อ่อนอีกครั้ง ถ้าสีบริเวณที่ลอกสติ๊กเกอร์ออกนั้นแตกต่างกับผิวสีเดิมมาก ให้ใช้กระดาษทรายเบอร์1200 ขัดบนพื้นผิวบริเวณนั้นก่อนแล้วลงแว๊กซ์อีกครั้ง แต่หากไม่แน่ใจที่จะลงมือแก้ไขเอง ควรนารถเข้า ศูนย์บริการ ให้ช่างผู้ชานาญทา
แก้ปัญหารถสีด้าน รถสีด้านเกิดจากการนารถตากแดดไว้บ่อยๆ หรือใช้งานรถมาเป็นเวลานานโดยขาดการ ดูแลรักษาวิธีดีที่สุดสาหรับการแก้ไขสีรถด้านคือ เจ้าของควรจะนารถเข้าทาสีใหม่ เพื่อให้สีมีความ คงทน แต่ถ้าไม่ต้องการทาสีใหม่ให้ใช้แว๊กซ์ ขัดพื้นผิวบริเวณนั้น โดยต้องเลือกใช้แว๊กซ์ให้ถูกกับประเภทงาน
การใช้แว๊กซ์ขัดจะช่วยได้เพียงแค่การชลอการเสื่อมสภาพของสีเท่านั้น ไม่สามารถทาให้ผิวสีกลับสู่สภาพเดิมได้ นอกจากนี้การล้างรถก็มีส่วนทาให้รถด้านด้วยเช่นกัน จึงไม่ควรล้างรถ ในช่วงที่เพิ่งใช้งานเสร็จหรือขณะที่พื้นผิวของรถยังร้อนอยู่ เด็ดขาด
 สีที่ซ่อมใหม่กับสีเดิมไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปแล้วงานซ่อมสีโดยเฉพาะสีเมทัลลิก (สีที่มีสีบรอนช์ผสม) การซ่อมสีใหม่ให้เหมือนเดิม 100% เป็นไปได้ยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความซีดของสีเดิม แรงดันลมขณะพ่นสี อุณหภูมิของอากาศ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการแห้งตัวของสีและขนาดของหัวปืนพ่นสี เป็นต้น ฉะนั้นหาก ซ่อมสีใหม่แล้ว สีที่ได้กลมเกลือนหรือใกล้เคียงกับสีเดิมถึง 95% โดยที่มีเวลาผ่านไป สีที่พ่นใหม่ไม่ต่างจากสีเดิมมากนัก ก็นับว่าเป็นงานซ่อมสีที่ดีเยี่ยมแล้ว แต่ถ้าสีที่ซ่อมใหม่ แตกต่างจากสีเดิมมากจนเห็นได้ชัดก็แสดงว่าการผสมสีและ การพ่นของช่างซ่อมสี ยังไม่ประณีตเท่าที่ควร ซึ่งควรจะนาเข้าแก้ไขสีใหม่อีกครั้ง
 ข้อสาคัญรถต้องสะอาดอยู่เสมอ การทาความสะอาดรถเป็นเรื่องที่เจ้าของรถควรให้ความเอาใจใส่เป็นประจา เพราะจะเป็นผลดีต่อสีรถด้วย วิธีทาความสะอาดความเริ่มจากการใช้ไม้ขนไก่หรือถ้าผ้าแห้งนุ่มๆ ปัดหรือเช็ดฝุ่นออกเบาๆ และผ้าที่ใช้จะต้องไม่มีความหยาบหรือมีของแข็งใดๆติดอยู่ หากปัดหรือเช็ดแล้วยังไม่สะอาดพอให้ใช้ผ้าชุบน้าเช็ดออก ไม่ควรใช้ผ้าแห้งเช็ดอย่างรุนแรง เพราะอาจเกิดรอยขีดข่วนบนรถ การล้างต้องใช้น้าสะอาดและจะต้องล้างให้สะอาดด้วย หากสามารถทาได้ควรฉีดน้าล้างดิน โคลน หรือสิ่งสกปรกต่างๆ ใต้ท้องรถให้สะอาดทุกส่วนด้วย โดยปฏิบัติดังนี้
 • ควรล้างบริเวณใต้ท้องรถและล้อก่อนโดยใช้แปรงอ่อนๆ ขัดขณะฉีดน้าล้าง หรือจะใช้น้าผสม สบู่ล้างครั้งหนึ่งก่อนแล้วล้างซ้าด้วยน้าสะอาดอีกครั้ง
 • ล้างจากส่วนบนสุดของรถลงมา ไม่ควรใช้แปรงขัดเป็นอันขาด ให้ใช้ผ้านุ่มๆ ฟองน้าหรือ หนังชามัวส์เท่านั้น เพราะอาจทาให้สีถลอกได้
คราบสกปรกที่น้าธรรมดาล้างไม่ออก ให้ใช้น้าสบู่ล้างไม่ควรใช้ผงซักฟอกล้างรถ เมื่อคราบสกปรก ออกหมดแล้ว ให้ใช้น้าสะอาดล้างซ้าอีกครั้ง
 • หลังจากล้างน้าแล้ว ต้องเช็ดให้แห้งทันที การปล่อยให้น้าแห้งเองจะเกิดเป็นคราบน้าเป็นดวงๆ ติดอยู่บนรถตลอดทั้งคัน
เมื่อล้างรถจนสะอาดดีแล้วอาจจะใช้สารเคมีเคลือบสีพวกครีมขี้ผึ้งขัดให้แลด้วยเงางาม
นานาสาระ
- น้ำมันเบรค เรื่องที่ต้องรู้ [25 มกราคม 2557 13:12 น.]
- เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง [25 มกราคม 2557 13:12 น.]
- เทคนิคการขับรถขึ้นเขา [25 มกราคม 2557 13:12 น.]
- ทำความสะอาด เบาะผ้า เบาะหนังและไวนีล [25 มกราคม 2557 13:12 น.]
- เช็กรถหลังจากเดินทางไกล [25 มกราคม 2557 13:12 น.]
- ความเชื่อผิดๆ ...เมื่อจะซื้อรถมือสอง [25 มกราคม 2557 13:12 น.]
- คลัทซ์...ดาบสองคมของนักขับรถ [25 มกราคม 2557 13:12 น.]
- เกียร์มีเสียงดัง [25 มกราคม 2557 13:12 น.]
- การดูแลรักษาสีรถให้สวยสดใส [25 มกราคม 2557 13:12 น.]
- การจอดรถอย่างมีมารยาท [25 มกราคม 2557 13:12 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

10-12 ซอยนภาศัพท์ สุขุมวิท 36 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม 10110
โทรศัพท์ 022586103,022586108,022602755-6
โทรสาร 022586170